Samhälle
Like

HBTQ-personer mår psykiskt sämre – var fjärde på gränsen till missbruk

15 december, 2014
1449 Views
0 Comments
5 minutes read
HBTQ-personer mår psykiskt sämre – var fjärde på gränsen till missbruk

Depression-2Acceptansen och respekten för HBTQ-personer i Sverige har ökat under de senaste åren. Detta kan ses ur både ett juridiskt såväl som statistiskt perspektiv. Men även om förutsättningarna är de samma för både HBTQ- och heterosexuella personer kvarstår ett dolt problem – den psykiska ohälsan.

Ett flertal studier såväl som undersökningar pekar på att HBTQ-personer har sämre hälsa och mår sämre psykiskt än den övriga populationen.

Enligt en undersökning som gjordes i fjol angav bara 44 respektive 45 procent av de som uppger sig vara bisexuella och homosexuella att de hade en god hälsa. Siffran bland heterosexuella uppgår till 60 procent.

– När det gäller psykisk ohälsa och risk för självmord så är HBTQ-personer fortfarande överrepresenterade, säger Ulrika Westerlund, ordförande vid RFSL.

I samma undersökning har 39 procent av de homosexuella angett att de känner sig pressande till samlag. Motsvarande siffra för heterosexuella ligger på 16 procent.

Var fjärde på gränsen till missbruk

Liknande undersökningar indikerar dock på allvarligare problem. Enligt statens folkhälsoinstitut är riskerna för missbruk bland HBTQ-personer högre än hos den övriga befolkningen. Detta omfattar konsumtion av alkohol, tobak och droger. Var fjärde person dricker så mycket att denne till och med ligger på gränsen till alkoholism.

− Så har det sett ut i hela västvärlden sedan man började fråga mot slutet av 1990-talet. Många av oss mår bra men det finns en mycket stor grupp som mår väldigt dåligt, säger Christian Möllerup, vice ordförande i Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, och ordförande i dess hälsoutskott till TT.

Enligt Möllerup beror problemet på att man ständigt påverkas av andras reaktioner på vem man är. I många fall är man också osäker över sin egen identitet. Detta bidrar således till att många HBTQ-personer ser alkohol som en utväg.

Så kan du få hjälp

Den främsta orsaken till psykisk ohälsa anses ligga i identitetsproblem. Man är oftast medveten om sin sexuella läggning men har svårt att acceptera den själv. I många fall beror det på externa faktorer som samhällets normer och attityder, kultur eller religion.

Ann-Sofi Rossi är legitimerad psykoterapeut och arbetar för Unga Vuxna i Stockholm – en av landets få mottagningar som är specialiserade på ungdomar. De arbetar med individuell psykoterapi, konsultation, familjeterapier såväl som gruppterapier. Enligt henne är det viktigt att man söker hjälp i god tid om man upplever problem med sin identitet.

– Det vi på Unga Vuxna kan göra är att lyssna och stötta utsatta individer och familjer. Vi finns där för att hjälpa till, sortera och agera konstruktivt i den kaotiska situationen som många befinner sig i. Vi kan även hjälpa till i tyngre processer och svåra beslut.

– Det är viktigt att våra patienter tar egna beslut beslut och att de känner sig trygga i det.

– På vår mottagning vänder vi oss till just den här målgruppen. Vi har ett bredd kunskapsområde och en lång erfarenhet av att jobba med både yngre personer, unga vuxna men även HBTQ-personer. Vår mottagning är HBTQ-certifierade.

Unga Vuxna ligger på Högbergsgatan 33 i Stockholm och kan nås på telefonnummer 08 640 41 30. Här kan du läsa mer om deras tjänster samt hur du kommer i kontakt med en av mottagningens specialiserade psykoterapeuter.

linus_axelsson_signatur

Comments are closed.