Nöjesnyheter
Like

Homo- och bisexuella män är inte medvetna om riskerna med hudcancer

7 augusti, 2015
1254 Views
0 Comments
2 minutes read
Homo- och bisexuella män är inte medvetna om riskerna med hudcancer

solariumAtt sola solarium kan vara skönt, men det är få som bryr sig om konsekvensen – även om vi är medvetna om faran.

I en ny amerikansk studie framgår det att homosexuella och bisexuella män tenderar att sola för länge utan att tänka på konsekvenserna. De solar hela tre till fem gånger mer än heterosexuella män, och problemet ligger i att de föredrar att sola inomhus, rapporterar Fox.

Forskningsledarna menar att de inte är förvånade över resultatet.

– Vi är inte alls förvånade över att homo- och bisexuella män solar mer inomhus, till skillnad från heterosexuella män, säger Dr. Howa Yeung, en av forskningsledarna bakom studien.

Han menar att man gjort för mycket studier på heterosexuella kvinnor och att männen på något sätt hamnat ur fokus. Men detta är också ett problem, påstår han, och menar att det är först nu man insett hur stor cancerrisk dessa män har.

Utöver respondenternas svar om deras solning fick de även ange sin sexuella läggning. Variabeln ledde till att man kunde se ett samband hos homo- och bisexuella män.

Siffrorna användes också för att göra en liknande studie på kvinnor. Här kom man dock fram till att sexualiteten inte hade någon betydelse.

– Det som nu återstår är ytterligare forskning, säger Yeung.

linus_axelsson_signatur

Comments are closed.