Krönikor
Like

Extrem islamism – ett hot mot det svenska HBTQ-samhället?

1 juli, 2014
1902 Views
0 Comments
2 minutes read
Extrem islamism – ett hot mot det svenska HBTQ-samhället?

Att extrema religiösa grupper skulle vara ett av de största hoten mot HBTQ-personer råder det ingen tvekan om. Många av de politiska partierna är grundade på kristna värderingar men allt i samhället återspeglas inte bara av kristendomen.

I flera generationer har kyrkan varit ansvarig för många förföljelser, mord och hot, men den bilden har suddats ut med tiden.

Trots att det fortfarande existerar homofobi i de kyrkliga kretsarna anses den Svenska kyrkan vara ett av de mest liberala samfunden i Europa.

Men det finns dock andra religioner som fortsätter utöva extrem homofobi i modern tid. En av dessa är islam, och framförallt den extrema sidan – där HBTQ-personer ständigt provoceras och förnedras för sin sexuella läggning.

Foto: AP

I många muslimska länder döms HBTQ-personer fortfarande till döden. De vanligaste avrättningsmetoderna är hängning och stening, men det förekommer även andra metoder.

Hot i Sverige

Den islamistiska homofobin har varit synlig i svensk media, och incidenterna har varit många.

För fyra år sedan bjöd en muslimsk förening in en föreläsare, som i ett uttalande ansåg att homosexuella personer var en av de farligaste grupperna i samhället.

I ett annat fall propagerade en imam för att homosexuella skulle dödas, och i ett tredje ansågs homosexuella handlingar som onda begär.

HBTQ-organisationernas intresse för en debatt har lyst med sin frånvaro, och de muslimska föreningarnas exponering har aldrig varit större än den är i dag. Deras röst hörs även i grannländerna Danmark och Norge.

I Danmark har man gått ett steg längre och till och med format det politiska partiet ”Hizb ut-Tahrir” vars syfte är att införa sharialagar. Samma parti formades i Sverige 2012.

Synsättet på homosexualitet verkar vara tydligt, men frågan är hur länge HBTQ-personer kommer stå ut med en sådan förnedring.

andreas

Comments are closed.