Krönikor
Like

Linnea Runnander: Killar får stånd och tjejer får mens

18 april, 2014
994 Views
0 Comments
5 minutes read
Linnea Runnander: Killar får stånd och tjejer får mens

UndervisningSexualundervisningen har varit obligatorisk i Sverige sedan 1955.

När jag fick min beskärda del av den för snart sju år sedan måste jag säga att jag redan då tyckte att den var bedrövlig.

Man pratade fortfarande om mödomshinnan och att vi tjejer skulle hålla på oss och absolut inte göra något vi inte ville. Det var nog sagt i alla välmening men det trädde in oss allihop i en kollektiv offerkofta.

Det pratades aldrig om vad som var skönt för oss tjejer eller vad som hände när man blev kåt. Det var dessutom aldrig tal om något annat än heteronormen. Även om vi fick känna på glidmedel och trä på kondomer på gurkor och sex inte ansågs vara särskilt tabubelagt saknades en väsentlig del. Jämställdhet och utrymme för alternativ till heteronormen.

Mycket har dock förändrats på sju år och en ny läroplan har tagit form.

Enligt läroplanen för grundskolans senare år ska sexualundervisningen nu också behandla ämnen som jämställdhet, normer, identitet, sexualitet och andra närliggande begrepp. Det är en klar förbättring att det nu finns en läroplan där fler elever får plats men problemet är att den inte efterföljs.

Inte obligatoriskt

Trots att sexualundervisningen har varit obligatorisk i snart 60 år är den fortfarande inte obligatorisk i lärarutbildningen. Så hur ska då våra ungdomar få en bra utbildning och kunskap om sex och samlevnad om inte ens lärarna är utbildade i ämnet?

Genom att inte utbilda lärare lever gamla normer kvar och kommer därigenom fortsätta att prägla undervisningen. Killar får stånd och tjejer får mens.

Jag vill att nästa generation ska växa upp med en sund inställning till sin egen och andras sexualitet. Då en stor del av en persons grundvärderingar formas i skolan bör man självklart prata om bland annat homosexualitet. Inte bara för att normalisera det utan också för att unga själva ska kunna ta ställning.

Tjejer bli också kåta

En annan viktig förändring som måste ske är att man måste börja lägga lika mycket fokus på tjejers sexualitet som man idag gör på killars.

Jag upplevde starkt att vi tjejer främst blev informerade om mens och preventivmedel medan den information som riktades till killarna till stor del handlade om sex och kåthet. Tjejer blir också kåta och det är dags att rycka bort tabun kring det.

Självklar måste undervisningen till viss del bestå av de fysiska processer som tjejer och killar går igenom i puberteten, preventivmedel och könssjukdomar, men varken skolan eller enskilda lärare har rätt att lägga några moraliska värderingar i hur vida en tjej gör sin sexdebut tidigt eller inte.

Det är helt upp till henne och därför borde man istället väcka en diskussion om just normer, identitet och sexualitet för att eleverna själva ska få en möjlighet att bilda sig en uppfattning.

Jag är övertygad om att det finns väldigt många fantastiska lärare i Sverige så nu är det dags att man ger dem de verktyg som behövs för att de ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt.


Krönikan är skriven av Linnea Runnander – Krönikör och debattör på Gaybladet.se

Comments are closed.